Zaburzenia Osobowości – Terapia

 

Zaburzenia osobowości są to głęboko zakorzenione i utrwalone, nieprzystosowawcze wzorce zachowań oraz reagowania na określone bodźce w sposób wyraźnie nieadaptacyjny, utrudniające jednostce prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie i relacjach z innymi. Często u osób cierpiących z powodu zaburzeń osobowości można zauważyć mało elastyczne, skrajne lub znacząco odmienne od tzw. „normy” reakcje na różne sytuacje. Wyraźną odmienność w sposobie postrzegania, myślenia lub/i odczuwania. Obejmują najczęściej wiele obszarów funkcjonowania danej osoby (regulację emocji, myślenie, radzenie sobie ze stresem, kontrolę impulsów, relacje interpersonalne, itp.). Często – choć nie zawsze – osoby zaburzone osobowościowo odczuwają subiektywne cierpienie. Zależy to od tego czy ich symptomy są „ego-syntoniczne” (zgodne z ego), tzn. mimo niepokojących informacji zwrotnych od innych osób nie widzą w sobie żadnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu. Wtedy jeśli trafiają na terapię, to często za namową osób bliskich. Jeżeli ich symptomy są z kolei „ego- dystoniczne” (nie zgodne z ego), to stają się źródłem subiektywnego cierpienia i poczucia, że w ich funkcjonowaniu jest „coś nie tak” i takie właśnie osoby najczęściej trafiają do gabinetu i mają największe szanse na całkowite wyleczenie.

Za najlepiej przebadany i najskuteczniejszy nurt w leczenie zaburzeń osobowości uważa się nurt psychodynamiczny, będący współczesną wersja psychoanalizy. Przez wszystkim nie pracuje się już na kozetce – pacjent i terapeuta siedzą naprzeciwko siebie lub pod niewielkim kątem obok siebie. Sesje nie odbywają się 4-5 razy w tygodniu, ale 2 razy w tygodniu w tych samych dniach i o tych samych godzinach, co de facto ma zapewnić stabilność dla pacjenta. Psychoterapeutą nie jest także – co najistotniejsze – tak wycofany jak w psychoanalizie i przyjmuje bardziej aktywną postawę względem pacjenta.

Jak psycholog i psychoterapeuta specjalizuję się leczeniem zaburzeń osobowości różnego typu, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń osobowości typu borderline oraz narcystycznych zaburzeń osobowości. Poza tym zajmuję się także leczeniem zaburzeń lekowych i fobii (nerwic). Prowadzę również psychoterpię par i małzeństw.

Wraz z zaburzeniami osobowości – zwłaszcza borderline – często współwystępują niespecyficzne objawy, jak: depresja, myśli samobójcze, uzależnienia, lękliwość czy zaburzenia jedzenia (anorexia i bulimia). Często w takich przypadkach zaleca się, aby pacjent – przynajmniej w początkowych okresach terapii – podjął leczenie farmakologiczne mające złagodzić odczuwane objawy i ustabilizować emocjonalnie pacjenta.

 

W wyniku terapii dochodzi nie tylko do ustabilizowania funkcjonowania pacjenta ale także, do opanowania jego tendencji autodestrukcyjnych a w dłuższej perspektywie do zmian w osobowości umożliwiających pełną i satysfakcjonującą adaptacje do życia oraz możliwość wchodzenia w harmonijne relacje interpersonalne.

W proponowanej przeze mnie formule spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu o stałej porze umożliwiając pacjentowi nadanie rytmu i stabilności swojemu życiu w oparciu o strukturę terapii. Jak każda terapia tak i tutaj kontakt z pacjentem rozpoczyna się od procesu konsultacji i wstępnej diagnozy. W oparciu o ustalenia i informacje na temat aktualnego stanu pacjenta proponowana jest optymalna częstotliwość spotkań oraz do kontraktu terapeutycznego wprowadzane są dodatkowe elementy służące ochronie pacjenta i jego otoczenia.

W wyniku terapii dochodzi nie tylko do ustabilizowania emocjonalności pacjenta ale także, do opanowania jego tendencji autodestrukcyjnych a w dłuższej perspektywie zmian w osobowości umożliwiających pełną i satysfakcjonującą adaptacje do życia i możliwość wchodzenia w harmonijne relacje interpersonalne.

Przed podjęciem terapii spotykam się z pacjentem na 3 sesjach konsultacyjno – diagnostycznych.

Zapraszam do umówienia się na wizytę.